Een kaartje "GEVAAR" is een opvallend waarschuwingskaartje waarmee je aantoont dat de gasinstallatie belangrijke gebreken vertoont die een onmiddellijk, ernstig gevaar voor de bewoners inhouden. Dit kaartje dient als waarschuwing dat de installatie eerst conform de geldende normen en reglementering moet worden gemaakt alvorens ze terug in alle veiligheid gebruikt kan worden.