Vanaf 1 januari 2022 geldt in Vlaanderen[1][2] dat je in een bestaand gebouw geen stookolieketel mag vervangen door een andere stookolieketel als er een gasleiding in jouw straat ligt.
Bij nieuwbouwwoningen of gebouwen die een grondige energetische renovatie ondergaan, is de plaatsing van een stookolieketel zelfs in élke situatie verboden. Het gaat hierbij zowel om residentiële als niet-residentiële gebouwen.

Fluvius, de distributienetbeheerder voor aardgas in het Vlaams Gewest heeft een ‘spoedprocedure’ uitgewerkt voor klanten die tijdens de wintermaanden in panne gevallen zijn met hun stookolieketel en die wensen over te schakelen op aardgas. Zij kunnen namelijk versneld een gasaansluiting krijgen via een ‘spoedprocedure’.

We sommen hieronder alle voorwaarden van de spoedprocedure op:

  • Bij een plots defect aan een stookolieketel (panne, lek)
  • Gedurende de wintermaanden (oktober – maart)
  • De woning is direct aansluitbaar – het gasnet ligt aan de kant van de woning
    De aansluitbaarheid kan eenvoudig gecontroleerd worden via volgende link.
  • Het betreft een standaard aardgasaansluiting met G4 of G6 gasmeter
  • De communicatie en opvolging verloopt via de installateur en niet via de klant
  • De aardgasaansluiting & indienststelling worden gelijktijdig uitgevoerd

Op welke manier kan je deze spoedprocedure aanvragen?

De installateur vraagt zelf de aardgasaansluiting[3] aan via de website van Fluvius, waarna de installateur een mail stuurt naar de Partnerwerking van Fluvius (partners@fluvius.be) met de vraag om de spoedprocedure voor zijn klant op te starten.

Fluvius zal op zijn beurt een offerte opmaken en via mail versturen naar de klant.

De klant keurt vervolgens zo snel mogelijk de offerte online goed (instructies staan onderaan de 1ste pagina van de offerte) en sluit een leveringscontract af met een energieleverancier
(EAN nr. staat bovenaan de 1ste pagina van de offerte).

De klant of de installateur voert intussen de voorbereidende (graaf)werken uit die opgesomd werden in de offerte. Extra informatie over de voorbereidende werken is terug te vinden in de brochure.
Er zijn geen voorbereidende werken als de woning aan het openbaar domein grenst.

De installateur zorgt ervoor dat de aardgasinstallatie (binneninstallatie + aardgasketel (incl. rookgasafvoer en verbrandingsluchtaanvoer)) afgewerkt is en dat het attest artikel 48 (met isometrisch schema) wordt ingevuld en ondertekend. [4]

Vervolgens stuurt de installateur een mail naar de Partnerwerking van Fluvius (partners@fluvius.be) met de melding dat alles in orde werd gebracht waarna Fluvius zorgt voor de aardgasaansluiting, het plaatsen van de gasmeter en de indienststelling. De installateur wordt door Fluvius op de hoogte gebracht van de uitvoeringsdatum.

Fluvius garandeert een uitvoering binnen de 5 dagen na de goedkeuring van de offerte door de klant. Het spreekt uiteraard voor zich dat de snelheid van deze procedure afhankelijk is van alle betrokken partijen.

[1] 22 OKTOBER 2021. — Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft, B.S. 19 november 2021.

[2] Een tolerantieperiode wordt voorzien tot 1 april 2022 voor alle bestellingen die dateren van vóór 19 november 2021.

[3] Belangrijk is dat de installateur zijn GSM nr opgeeft en dat hij op het einde van de aanvraag in het ‘opmerkingsvak’ meegeeft dat het over een ‘spoedprocedure’ gaat.

[4] Als de installateur niet in het bezit is van het Cerga-label moet hij uiteraard eerst nog beroep doen op een erkend keuringsorganisme om een bijkomend positief controleverslag af te leveren.

Print Friendly, PDF & Email
Published On: december 14th, 2021Categories: Algemeen nieuws, Nieuws voor installateurs
SHARE

Zoeken

Meer berichten