cerga@cerga.be
avada-plumber@2x

10 papieren Attesten Artikel 48 (NL)

30,00

TIP Kies vanaf nu voor Elgacert om je conformiteitsattesten digitaal aan te maken.

Elgacert is een webtoepassing ontwikkeld door Gas.be volgens de huidige procedure voor de opening van een aardgasmeter waarmee je digitale conformiteitsattesten voor de opening van een aardgasmeter kan aanmaken, archiveren en automatisch doorsturen naar eindklanten.

Elke zaakvoerder van een Cerga-gasinstallatiebedrijf ontving een unieke activatiecode voor het Elgacert-platform waarna je bedrijf onmiddellijk aan de slag kan met digitale attesten via Elgacert. Beschikt je bedrijf over het Cerga-label en heb je nog geen Elgacert-activatiecode ontvangen, vraag deze dan aan via info@elgacert.be.
Aandacht: De papieren conformiteitsattesten worden slechts tot 1 juli 2023 aanvaard door de aardgasdistributienetbeheerders.

Beschrijving

Officieel heet het attest art. 48 “Getuigschrift af te leveren aan de aardgasdistributienetbeheerder (DNB) voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 28 juni 1971”. Dit attest wordt gebruikt voor de opening van de gasmeter door de DNB.

Als Cerga-installateur kan je het attest via dit formulier aanvragen. Je hebt als Cerga-installateur recht op 50 gratis attesten per kalenderjaar. Bijkomende exemplaren kan je bij Cerga bestellen aan de prijs van € 3,00 per exemplaar (incl. BTW). De attesten worden verkocht per 10 exemplaren.

Bij bestellingen controleren wij of je de gratis attesten reeds ontvangen hebt. Indien dit niet het geval is, dan trekken we de gratis attesten uiteraard af van jouw eindfactuur.

Bent u geen Cerga-installateur? Dan kan je de formulieren kopen bij een erkend controleorganisme.

Aandacht: De papieren conformiteitsattesten worden slechts tot 1 juli 2023 aanvaard door de aardgasdistributienetbeheerders.

Ga naar de bovenkant