Beschrijving

Ons land telt echter circa 500.000 woningen en appartementen, waar het momenteel niet zonder meer mogelijk is om de oude atmosferische verwarmingsketel te vervangen door een modern gascondensatietoestel. Een condensatietoestel stelt immers specifieke eisen aan de rookgasafvoer en de wijze van ventileren van het gebouw. Bestaande schoorstenen beantwoorden vaak niet aan de eisen betreffende de weerstand tegen condensaat, de dichtheid om de rookgassen onder overdruk af te kunnen voeren en de aangepaste diameters.

Daarom heeft Cerga samen met de fabrikanten van gastoestellen en van schoorstenen een dossier uitgewerkt waarin 42 technische oplossingen voor de schoorsteenproblematiek worden aangereikt.