Intrekking 2de versie van de normen NBN B 61-001 en NBN B 61-002

Op 24 maart 2021 heeft het NBN (Bureau voor