Wie renoveert, komt in aanmerking voor diverse renovatiepremies en andere financiële voordelen. Deze zijn meestal gewestelijk geregeld. Hieronder vind je een overzicht van de premies 2024 voor investeringen in verwarmingssystemen op aardgas.

Vlaams Gewest:

De MijnVerbouwpremie bundelt sinds 1 oktober 2022 alle energie- en renovatiepremies van de Vlaamse overheid. En er is goed nieuws voor mensen met een laag of middeninkomen die in een renovatie of in energiezuinigheid investeren: de verhoogde premie voor een hybride warmtepomp wordt met twee jaar verlengd tot 31 december 2025. Deze zal variëren tussen 2.000 en 3.200 € in functie van het inkomen, met een maximum van 50% van het factuurbedrag. Vanaf 2026 zal dit bedrag variëren tussen 1.500 en 2.400 €.

Deze premie geldt ook wanneer een warmtepomp wordt toegevoegd aan een bestaande ketel op voorwaarde dat het geheel over een Europees pakketlabel beschikt met een minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie van 110% voor de combinatie van een gasketel, lucht-waterwarmtepomp en regeling.

De installatie of de validatie van de installatie van de warmtepomp moet gebeuren door een RESCert-installateur.

Alle informatie en voorwaarden vind je op MijnVerbouwpremie.

Vanuit de distributienetbeheerder Fluvius wordt ook nog een aanvullende premie van 700 € voorzien voor hybride warmtepompen (met pakketlabel) plus nog eens 300 € indien het gecombineerd wordt met een groen gas contract: deze premie wordt automatisch toegekend wanneer de premieaanvraag bij MijnVerbouwPremie wordt goedgekeurd. Meer info hierover op fluvius.be.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

De renovatiepremies in het Brussels Gewest vallen onder de noemer Renolution.

Alle info en voorwaarden vind je op https://renolution.brussels/nl

De installatie van een hybride systeem met een lucht/water warmtepomp voor verwarming, voor woongebouwen, wordt ondersteund door het Brussels Gewest, dat een premie van 4.500 tot 5.000 € per woning toekent, in functie van het inkomen. Het bedrag van de premie kan maximaal 90% van het gefactureerde bedrag van de in aanmerking komende werkzaamheden dekken.

Deze premie geldt ook wanneer een warmtepomp wordt toegevoegd aan een bestaande ketel.

De installatie of de validatie moet gebeuren door een RESCert-installateur.

In het Brussels Gewest geldt ook nog de vervangpremie voor oude gastoestellen van meer dan 20 jaar oud.

Deze premie van Gas.be bedraagt:

  • 500 € voor de plaatsing van een condensatieketel op aardgas (of meer als het vermogen meer dan 70 kW is).
  • 200 € voor de plaatsing van een aardgasbadgeiser
  • 150 € voor de plaatsing van een aardgasconvector

Alle voorwaarden vind je op Premie.gas.be

Waals Gewest (aanpassingen premiesysteem sinds 1 juli 2023):

Om in aanmerking te komen voor de renovatiepremies voor werken die kaderen in de premies “Habitation”, moeten de werkzaamheden worden aanbevolen in het auditrapport van een auditor. Deze auditor voert een analyse uit van de energetische kwaliteit van de woning en geeft een aantal aanbevelingen op in zijn verslag. Zo zijn er premies voor dakwerken, muur- en vloerisolatie, ventilatie, maar ook voor de plaatsing van een hernieuwbare warmtegenerator en de verbetering van de verwamingsinstallatie.

AANDACHT: Het is noodzakelijk dat de auditor eerst zijn rapport heeft afgeleverd vooraleer de werken aan te vangen, zoniet kan men niet genieten van deze premies.

Naast de premies “Habitation” zijn er andere premiesystemen waarvoor geen audit hoeft te worden uitgevoerd. Een van deze alternatieve premiesystemen heeft specifiek betrekking op verwarmingssystemen. Voor verwarming zijn er premies voor warmtepompen (inclusief hybride warmtepompen) en voor de verbetering van het rendement van de verwarmingsinstallatie, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van thermostatische kranen, het plaatsen van een buitensonde, de isolatie van leidingen, …

Onder welk premiesysteem ook, warmtepompen die in aanmerking komen, genieten van een premie variërend tussen 1.500 en 9.000 € in functie van het inkomen. Deze premie geldt ook wanneer een warmtepomp wordt toegevoegd aan een bestaande ketel. De installatie van de warmtepomp moet gebeuren door een professioneel installateur (RESCert is niet noodzakelijk).

Er zijn ook gelijkwaardige premies voor warmtepompen die alleen worden gebruikt om sanitair warm water te produceren. Het bedrag varieert tussen 700 en 4.200 €.

Naast bovenstaande renovatiepremies bestaat er ook een premie voor de in conformiteit stelling van gas- en elektrische installaties. Dit is een absolute voorwaarde voor elke aanvraag van een renovatiepremie. Voor de in conformiteitstelling geldt een premie tussen 350 en 2.100 €, in functie van het inkomen. Wanneer er werken uitgevoerd worden aan de gasleidingen, moet de conformiteit gevalideerd worden door een conformiteitscertificaat afgeleverd door een erkend organisme of door een Cerga-installatiebedrijf als dit bedrijf de volledige installatie uitgevoerd heeft.

Voor deze “conformiteitspremie” voor de gasinstallatie worden enkel de werken aan de gasleiding tussen gasmeter en gastoestel in beschouwing genomen, dus niet de toestelgebonden aanpassingen. Alle info en voorwaarden vind je op energie.wallonie.be

Aandacht: Er zijn ook bepaalde gemeentes en/of provincies die een premie geven voor de installatie van een hybride warmtepomp. In Vlaanderen kun je dit opzoeken via de premiezoekrobot voor energiepremies in Vlaanderen. In Brussel of in Wallonië, best navragen bij de milieudienst of stedenbouwkundige dienst van jouw Gemeente.

Print Friendly, PDF & Email
SHARE

Zoeken

Meer berichten