Op 1 december 2021 werd een nieuwe versie van de norm NBN D 51-003 gepubliceerd in de E-shop van het NBN.

De wijzigingen die in deze norm werden doorgevoerd zijn voornamelijk een gevolg van de publicatie van de Europese norm EN 1749 “Classificatie van gastoestellen volgens de methode van toevoer van de verbrandingslucht en afvoer van de verbrandingsproducten (types)”. Door deze publicatie moesten nu ook de voorwaarden om de toesteltypes C(10) t.e.m. C(15) op aardgas in België te mogen installeren worden opgenomen in de NBN D 51-003. Een overzicht van deze nieuwe toestelcategorieën vindt u via volgende link.

Noot: de toesteltypes C(10) t.e.m. C(15) zijn op dit moment niet opgenomen in norm NBN D 51-006 voor gasverbruikstoestellen op butaan- of propaangas.

Ook werden de verwijzingen naar de NBN B 61-001 & NBN B 61-002 die in de NBN D 51-003 zijn opgenomen, gewijzigd in verwijzingen naar de respectievelijke DTD’s (DTD = Technisch Document) die nu als code van goede praktijk gelden. Ten slotte is ook de verwijzing naar de verdunningsfactor – die sinds april 2021 niet meer van toepassing is op gasverbruikstoestellen – uit de norm verwijderd.

Ook nieuw is dat er een periode van co-existentie van 3 maanden tussen deze nieuwe versie en de huidige (NBN D 51-003:2010 en NBN D 51-003/A1:2014) werd vastgelegd.

Vanaf 1 maart 2022 dient deze nieuwe versie dus zonder meer te worden toegepast.

Deze nieuwe versie kan je verkrijgen via de website van het NBN.

U zal zien dat de nieuwe versie (NBN D 51-003:2010+A2:2021) een complete tekst is waarin de wijzigingen (addenda) van 2014 en 2021 volledig werden geïntegreerd.

Print Friendly, PDF & Email
SHARE

Zoeken

Meer berichten